Polityka prywatności

Polityka Prywatności Serwisu HOJO Clean dotyczy gromadzenia danych osobowych Użytkowników Serwisu www.hojoclean.pl oraz określa sposób ich przetwarzania.

Szczegółowe zapisy Polityki Prywatności serwisu HOJO Clean i Ochrony Danych Osobowych znajdują się w Regulaminie korzystania z serwisu HOJO Clean, Paragrafie XVIII, Polityka prywatności w serwisie. Akceptacja Regulaminu serwisu jest równoznaczna z oświadczeniem o akceptacji Polityki Prywatności serwisu HOJO Clean i Ochrony Danych Osobowych.

Przed korzystaniem z serwisu HOJO Clean zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem korzystania z serwisu HOJO Clean oraz pozostałych obowiązujących Regulaminów.

Administrator danych HOJO Clean Clean Sp. z o.o. zapewnia wszystkim Użytkownikom przekazującym mu jakiekolwiek dane osobowe, realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, pozycja 883), w tym również prawo wglądu do przekazywanych danych osobowych, prawo aktualizacji danych oraz ich usunięcia. Informacje dotyczące Użytkowników mogą być przekazywane uprawnionym organom publicznym.

Korzystanie ze strony internetowej www.hojoclean.pl

Informacje jakie otrzymujemy o Internautach wynikają z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, tzn. informacji zawartych w logach systemowych, np. adres IP, i są przez nas wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Tego typu otrzymane informacje są całkowicie bezpieczne dla Użytkownika i gwarantują mu całkowitą anonimowość. Na niniejszej stronie internetowej podjęto stosowne kroki w celu zabezpieczenia podawanych na niej danych osobowych oraz w celu ich ochrony przed dostępem, udostępnieniem, zmianą lub zniszczeniem bez zezwolenia. Żaden przekaz internetowy nie jest jednak całkowicie bezpieczny i wolny od błędów. Zwłaszcza e-maile, przesyłane na i przez tę stronę, mogą być nie zabezpieczone.

Zabezpieczenia

Serwis HOJO Clean korzysta z najbezpieczniejszych systemów obsługi płatności online Dotpay, eService oraz PayPal. Stosowanie najnowszych technologii i rygorystycznych procedur sprawia, że Dotpay, eService oraz PayPal są uznawane za najlepsze serwisy obsługujące transakcje płatnicze sklepów internetowych, firm, jak i płatności między osobami fizycznymi.

SSL Ochrona Transmisji

W trosce o Twoje bezpieczeństwo dane o szczególnym znaczeniu, a w szczególności wszelkiego rodzaju hasła przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

Dane osobowe

Informacja osobowa oznacza wszelkie dane osobowe, które mogą być wykorzystane do identyfikacji jednostki obejmujące, lecz nie ograniczone do imienia i nazwiska, adresu fizycznego oraz adresu poczty elektronicznej czy też innych informacji kontaktowych. Administratorem danych w rozumieniu ustawy o Ochronie danych osobowych jest HOJO Clean Clean Sp. z o.o.

HOJO Clean Clean Sp. z o.o. przywiązuje dużą wagę do tego aby informacje, które Użytkownicy Nam powierzają były wykorzystywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i przechowywane w bezpieczny sposób zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej polityce. Informacje powierzane Nam przez Użytkowników serwisu, mogą być przez Nas przekazywane tylko członkom lub organizacjom stowarzyszonym z HOJO Clean Clean Sp. z o.o. oraz ich przedstawicielom handlowym i sprzedawcom detalicznym, którzy złożyli zobowiązanie do ochrony tych informacji.

Informacje zbierane w czasie rejestracji Użytkownika

Serwis HOJO Clean zbiera dane w procesie rejestracji użytkowników serwisu, tj. osób fizycznych (Klientów indywidualnych) oraz podmiotów gospodarczych (Firm). Są to dane niezbędne, wymagane do prawidłowej obsługi Użytkowników serwisu HOJO Clean.

W formularzu rejestracyjnym dla osób fizycznych (Klientów indywidualnych) należy podać swoje dane kontaktowe i rozrachunkowe (m.in. imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail). Podanie tych danych jest konieczne do świadczenia usług, tj. do realizacji zleconych przez Klientów usług. Informacje kontaktowe, zawarte w formularzu rejestracyjnym, wykorzystywane są do celów księgowych oraz do kontaktowania się z Klientem (np. w ramach obsługi Klienta).

W formularzu rejestracyjnym dla Firm należy podać swoje dane kontaktowe i rozrachunkowe (m.in. imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail). Podanie tych danych jest konieczne do świadczenia usług. Możemy prosić o potwierdzenie podanych danych osobowych poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów. Pobrane przez nas dane rozrachunkowe wykorzystywane są do sprawdzenia, czy dana osoba spełnia warunki rejestracji oraz do pobierania opłat za świadczenie usług. Informacje kontaktowe, zawarte w formularzu rejestracyjnym, wykorzystywane są do celów księgowych oraz do kontaktowania się z Klientem (np. w ramach obsługi Klienta).

HOJO Clean wykorzystuje dane z formularza rejestracyjnego także do przesyłania swoim klientom informacji o Firmie i świadczonych przez nią usługach.

Zmiana lub Modyfikacja danych

HOJO Clean zapewnia swoim Klientom możliwość modyfikacji podanych wcześniej informacji poprzez formularz dostępny po zalogowaniu w serwisie na Koncie Użytkownika, lub listem poleconym na adres właściciela serwisu. Nasza Firma podejmie niezwłocznie wysiłki, aby te zmiany wprowadzić najszybciej, jak to będzie możliwe.

Bezpieczeństwo Twoich danych

HOJO Clean zapewnia swoim Klientom możliwość modyfikacji podanych wcześniej informacji poprzez formularz korespondencji dostępny po zalogowaniu w serwisie lub listem poleconym na adres właściciela serwisu.

Pliki Cookies i inne technologie śledzenia kontaktów

Polityka plików cookies?

Poniższa Polityka dotyczy plików „cookies” oraz odnosi się do stron internetowych, których właścicielem jest HOJO Clean Clean Sp. z o.o.

Czym są "ciasteczka" czyli pliki cookies?

Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi przesyłanymi przez witrynę internetową i zapisywanymi na twardym dysku użytkownika (osoby odwiedzającej witrynę) lub w jego przeglądarce internetowej w celu udostępnienia dodatkowych funkcji lub do śledzenie korzystania z witryny. Technologie śledzenia kontaktów mogą gromadzić i zapisywać takie dane, jak adres domeny internetowej, nazwę hosta, adres IP, typ systemu operacyjnego wzorce przeszukiwania oraz daty i czas dostępu do naszej witryny. Nie używamy plików cookie ani żadnych innych technologii śledzenia kontaktów do gromadzenia informacji osobowych takich, jak nazwiska osób fizycznych czy ich adresy poczty elektronicznej.

Do czego wykorzystujemy cookies”?

Serwis HOJO Clean korzysta z technologii plików Cookies w celach statystycznych w odniesieniu do Serwisu. Pliki Cookies HOJO Clean nie są szkodliwe ani dla Ciebie, ani dla Twojego komputera i danych na nim przechowywaych. Serwis HOJO Clean może wykorzystywać pliki cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika (zazwyczaj na dysku twardym), identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Włączona obsługa plików cookies jest konieczna do prawidłowego działania serwisu.

Jak usunąć pliki cookies?

Domyślnie przeglądarki internetowe dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Takie ustawienia mogą zostać zmienione tak aby blokować korzystanie z plików "cookies" albo informować o ich przesyłaniu przy każdorazowych odwiedzinach na serwisie internetowym. Wszystkie informacje o możliwościach oraz sposobach obsługi plików „cookies” można znaleźć w ustawieniach danej przeglądarki internetowej. Poniżej znajdują się informacje w jaki sposób zmienić ustawienia cookies w popularnych przeglądarkach internetowych:

Internet Explorer - link do zmiany ustawień

Mozilla Firefox - link do zmiany ustawień

Google Chrome - link do zmiany ustawień

Opera - link do zmiany ustawień

Apple Safari - link do zmiany ustawień

Zaznaczamy, że ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Udostępnianie danych

HOJO Clean udostępnia dane osobowe podmiotom ustawowo uprawnionym do otrzymywania takich danych. Informacje powierzane Nam przez Użytkowników serwisu, mogą być przez Nas przekazywane tylko członkom lub organizacjom stowarzyszonym z HOJO Clean Clean Sp. z o.o. oraz ich przedstawicielom handlowym i sprzedawcom detalicznym, którzy złożyli zobowiązanie do ochrony tych informacji.

Newslettery

Użytkownik, który zdecyduje się otrzymywać newslettery z serwisu www.hojo.pl wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną (na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.).

Podczas procesu rejestracji Klienta w Sklepie Internetowym, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), poprzez zaznaczenia właściwego pola w dostępnym formularzu rejestracyjnym.

Informacje logowania

Podczas korzystania z serwisu HOJO Clean nasze serwery automatycznie rejestrują informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w trakcie wyświetlania witryny. Dzienniki serwera mogą zawierać takie informacje jak: żądanie sieciowe, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania oraz co najmniej jeden plik cookie.

Procedura Usunięcia Danych

HOJO Clean zapewnia swoim Użytkownikom możliwość usunięcia swoich danych z bazy danych (także w celu rezygnacji z otrzymywania korespondencji). Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji, przesyłając informację za pośrednictwem formularza korespondencji, dostępnego po zalogowaniu w serwisie lub listem poleconym na adres właściciela serwisu.

Bezpieczeństwo nieletnich

Serwis HOJO Clean nie posiada autoryzacji na wykorzystanie serwisu przez dzieci. W związku z tym serwis HOJO Clean nie planuje agregować informacji, w tym danych osobowych od osób niepełnoletnich.

Łącza (linki) zewnętrzne

Serwis HOJO Clean może zawierać łącza (linki) do innych witryn. Prosimy mieć na uwadze, że serwis HOJO Clean nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki stosowane przez właścicieli innych Serwisów Internetowych, do których linki znajdują się na Naszym Serwisie. Zachęcamy Użytkowników do zapoznania się z polityką prywatności Serwisów Internetowych, do których zostaną przekierowani w wyniku kliknięcia na link umieszczony w serwisie HOJO Clean.

Zmiany w Polityce Prywatności

Serwis HOJO Clean może dokonywać zmian w swojej polityce prywatności. W przypadku takich zmian Użytkownicy Serwisu zostaną poinformowani o tym fakcie komunikatem na stronie Serwisu.  Zalecamy, aby użytkownicy Naszego Serwisu odwiedzali regularnie stronę zawierającą politykę prywatności i w ten sposób dowiadywali się o wszelkich zmianach dotyczących Polityki Prywatności i Ochrony danych osobowych.

Kontakt

Jeśli już wcześniej udostępniłeś swoje dane osobowe za pośrednictwem Naszego Serwisu i chcesz te informacje aktualizować lub usunąć z Naszych zasobów i bazy danych, prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych wysyłając odpowiednie żądanie na adres poczty elektronicznej kontakt@hojoclean.pl,  lub pisząc do nas na adres pocztowy HOJO Clean, ul. Karola Miarki 13, 01-496 Warszawa, Polska