Porady o sprzątaniu

Rynek usług sprzątania i porządkowych w Polsce. Firmy sprzątające i kondycja sektora.

07-02-2012

Liczba firm sprzątających w Polsce to 11 776 podmiotów gospodarczych (zajmujących się tzw. niespecjalistycznym sprzątaniem – wg. PKD). Rzeczywista liczba firm świadczących usługi sprzątania kształtuje się na poziomie ok 4 000 podmiotów. Ponad 60 % zarejestrowanych firm, to podmioty uśpione lub podejmujące zalecenia usług sprzątania okazjonalnie. Wartość usług czystościowo sprzątających w Polsce szacowana jest na ponad 6 mld złotych rocznie. Szara strefa usług sprzątania dla klientów indywidualnych warta jest 2 mld złotych.

Struktura firm w województwach – najwięcej firm zarejestrowanych na Mazowszu

Najwięcej firm z branży czystościowo-sprzątającej zarejestrowanych jest w woj. mazowieckim – 2530 firm (21,5 proc.), zachodniopomorskim – 1252 (10, 6 proc) oraz wielkopolskim – 1249 (10,6 proc.). W dalszej kolejności plasują się województwa – śląskie i małopolskie (ok. 9 proc.). Najmniej firm zajmujących się usługami czystościowo- sprzątającymi znajduje się w województwie podlaskim (199 firm – 1, 7 proc.) i świętokrzyskim (180 firm – 1,5 proc.).
(Źródło: GUS, III kwartał 2011)

Główne problemy rynku usług czystościowo-sprzątającej w Polsce to przede wszystkim: brak standaryzacji usług, niewykwalifikowany personel (duża część pracowników to osoby pracujące w branży z tzw. przypadku), dumpingowe stawki na usługi sprzątania przede wszystkim w zakresie powierzchni biurowych, działanie firm w obrębie szarej strefy (bez zarejestrowanej działalności gospodarczej i nie płacące podatki) oraz zatory płatnicze (niepłacący Zleceniodawcy).

Wartości rynku są zmienne – jego wartość rośnie, a perspektywy są obiecujące

Popyt na usługi sprzątania jest praktycznie odporny na recesję. Domy gromadzą kurz bez względu na to, jak działa gospodarka i zapotrzebowanie na te usługi jest stałe. Polski sektor usług czystościowo - porządkowych rozwija się każdego roku i wart jest 6 miliardów złotych rocznie. Popyt na profesjonalne usługi sprzątania rośnie wraz ze zmianą trybu naszego życia. W Polsce każdego roku przybywa mieszkań, domów i samochodów. Ludzie stają się coraz zamożniejsi, mając jednocześnie coraz mniej czasu. Dlatego właśnie usługi sprzątania są w naszym kraju jednym z najszybciej rozwijających się segmentów rynku z dużymi perspektywami na przyszłość. Rynek średniorocznie rośnie o około 20%.

Kto głównie sprząta przez Internet – mężczyźni zamawiają usługi tak często jak kobiety.

W naszym kraju panuje stereotyp, że o sprawach dotyczących sprzątania w domu decydują głównie kobiety. Tymczasem z statystyk HOJO.PL wynika, że jeśli chodzi o zamawianie usług sprzątania przez Internet to mężczyźni również mają wiele do powiedzenia. Jeśli chodzi o płeć, to o wyborze firmy sprzątającej decydują Panie w 55 proc., natomiast Panowie - aż w 45 proc! Sprzątanie przez Internet zamawiają głównie ludzie młodzi - najwięcej osób (ok. 42 proc.) usługi tego typu zamawia w przedziale wiekowym 31-40 lat oraz 25-30 lat (ok. 38 proc.). Jeżeli chodzi o rodzaj usług, jaki zamawiają klienci w firmach porządkowych, to usługi standardowe polegające na bieżącym utrzymaniu czystości (stanowią prawie 33 proc)., natomiast gruntowne to dokładne i kompleksowe czyszczenie powierzchni i te usługi stanowią 48 proc. zamawianych usług.

Poznaj cenę za sprzątanie domu, mieszkania  >>

Przeprowadzki i remont to ok. 19 proc. usług, z jakich korzystają osoby zamawiające usługi przez Internet. W zróżnicowaniu na płeć – kobiety najczęściej zamawiają gruntowne sprzątanie domu (ok. 50 proc.), standardowe – 29 proc. i przeprowadzka/remont – 21 proc. Podobnie mężczyźni – większość zamawianych usług to gruntowne porządkowanie, rzadziej jednak niż kobiety zamawiają sprzątanie związane z remontem (13 proc), ale częściej sprzątanie standardowe – ok. 38 proc.

lista aktualności