Porady o sprzątaniu

HOJO.PL Sieć Usług Sprzątania członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Czystości

02-10-2013

 

 Polska Izba Gospodarcza Czystości została zarejestrowana 16 października 2008 r. w  Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy. Kontynuujemy działalność Polskiego Stowarzyszenia Czystości (powołanego w 2000 r.), którego celem było utworzenie pierwszego w kraju podmiotu reprezentującego interesy branży związanej z profesjonalnym utrzymaniem czystości.

 

 

 

 

 

Obecnie Izba zrzesza ponad 100 firm, w tym producentów, dystrybutorów, usługodawców, firmy pralnicze, szkoleniowe i konsultingowe.

W zakresie jej działalności, wyodrębnione zostały trzy sekcje:

 • firm usługowych
 • dystrybutorów
 • pralników

Izba koncentruje się głównie na:

 • organizacji targów, konferencji, szkoleń
 • wydawaniu branżowego magazynu "Forum Czystości" 
 • realizacji programu certyfikacji jakościowej dla firm usługowych "Gwarant Czystości i Higieny"
 • lobbingu na rzecz zmiany prawa (Izba wpisana jest na listę organizacji prowadzących zawodową działalność lobbingową)

Izba współpracuje m. in. z:

 • Polską Konfederacja Pracodawców Prywatnych LEWIATAN
 • Polską Izba Ochrony 
 • Polską Izba Hotelarską
 • Związkiem Pracodawców Sektora Kateringu
 • Polskim Stowarzyszeniem Pielęgniarek Epidemiologicznych
 • The Worldwide Cleaning Industry Association
 • Europejską Federacją Czystości
 • RAI Amsterdam
lista aktualności