Usługi elektryczne

Ikona usługi elektryczne

 

Usługi elektryczne

 

 

 

 

W ramach serwisu wykonujemy poniższe usługi:

montaż żyrandoli, lamp (do 2 szt.)

W ramach usługi wykonywane jest montowanie żyrandoli, lamp za pomocą specjalnych narzędzi.

montaż gniazdek (do 10szt.)

W ramach usługi wykonywane jest montowanie gniazdek, w miejscach wyznaczonych przez Klienta.

montaż lamp, żarówek, świetlówek (do 4 szt.)

W ramach usługi wykonywane jest montowanie lamp, żarówek, świetlówek za pomocą odpowiednich przyrządów.

montaż halogenów (do 4 szt.)

W ramach usługi wykonywane jest montowanie halogenów za pomocą odpowiednich narzędzi.

naprawa instalacji - drobne usterki, brak prądu w gniazdku

Wykonanie usługi polega na sprawdzeniu dopływu prądu za pomocą urządzenia, sprawdzeniu bezpieczników i przewodów w rozdzielni, wymianie uszkodzonych elementów oraz dokręceniu puszek lub gniazdek

podłączenie płyty indukcyjnej (1 szt.)

W ramach usługi wykonywane jest podłączenie płyty indukcyjnej za pomocą specjalnych przyrządów.

pomiar instalacji odgromowej uziom (do 5 szt.)

Usługa polega na pomiarze instalacji odgromowej uziom, za pomocą specjalnych przyrządów do pomiarów.

pomiar rezystancji izolacji 1f z protokołem (do 5szt.)

 

W ramach usługi wykonywany jest pomiar rezystancji izolacji 1f z protokołem za pomocą odpowiednich przyrządów.

 

pomiar rezystancji izolacji 3f (do 3 szt.)

W ramach usługi wykonywany jest pomiar rezystancji izolacji 3f z protokołem za pomocą specjalnych narzędzi.

pomiar skuteczności samoczynnego wyłączenia (do 15 szt.)

W ramach usługi wykonywane jest sprawdzenie oraz pomiar skuteczności samoczynnego wyłączenia za pomocą odpowiednich przyrządów.

pomiar skuteczności zerowania (do 20 punktów)

W ramach usługi wykonywane jest sprawdzenie oraz pomiar skuteczności zerowania za pomocą specjalnych narzędzi.

pomiar zabezpieczenia różnicowo-prądowego (do 5 szt.)

W ramach usługi wykonywane jest sprawdzenie oraz pomiar zabezpieczenia różnicowo-prądowego za pomocą odpowiednich narzędzi.

przegląd okresowy podstawowy (1 szt.)

W ramach usługi wykonywane są oględziny instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych, sprawdzenie szczelności, sprawdzenie gniazdek, puszek, włączników (wymiana bądź dokręcenie), sprawdzenie obwodów w rozdzielni, wymiana bezpieczników i opraw, sprawdzenie ciągłości przewodów ochrony przeciwporażeniowej oraz oględziny instalacji odgromowej.

przeniesienie lub wykonanie gniazda (do 2 szt.)

Usługa polega na przeniesieniu lub wykonaniu gniazda, zgodnie z wytycznymi Klienta.

przywracanie napięcia

W ramach usługi wykonywane jest sprawdzenie bezpieczników i przewodów oraz wymiana uszkodzonych elementów.

sprawdzenie instalacji (1 szt.)

W ramach usługi wykonywane są oględziny instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych, sprawdzenie szczelności instalacji oraz sprawdzenie gniazdek, puszek, włączników (dokręcenie lub wymiana).

wymiana bezpieczników (do 10 szt.)

W ramach usługi wykonywane jest sprawdzenie oraz wymiana bezpieczników, za pomocą specjalnych narzędzi.

wymiana bezpieczników starego typu na nowe (do 3 szt.)

W ramach usługi wykonywane jest usunięcie bezpieczników starego typu i wymiana na nowe.

wymiana gniazdek (do 4 szt.)

W ramach usługi wykonywana jest wymiana starych gniazdek na nowe, za pomocą odpowiednich narzędzi.

wymiana świetlówek (do 3 m - 10 szt., powyżej 3 m - 6 szt.)

W ramach usługi wykonywana jest wymiana starych świetlówek na nowe, za pomocą odpowiednich przyrządów.

wymiana żarówek, halogenów (do 10 szt.)

W ramach usługi wykonywana jest wymiana starych żarówek, halogenów na nowe, za pomocą specjalnych przyrządów.

 wymiana opraw oświetleniowych, halogenowych (do 4 szt.)

W ramach usługi wykonywana jest wymiana starych opraw oświetleniowych, halogenowych na nowe, za pomocą odpowiednich narzędzi.

wymiana, montaż włączników (do 10 szt.)

W ramach usługi wykonywana jest wymiana starych włączników bądź montaż nowych, za pomocą odpowiednich przyrządów.

Zobacz inne usługi

  • Serwis klimatyzacji
  • Serwis kawowy
  • Serwis zmywarek
  • Serwis lodówek
  • Usługi informatyczne
  • Usługi hydrauliczne
  • Usługi ślusarskie
  • Serwis piecyków

Skontaktuj się z naszym biurem obsługi Klienta 801 56 46 56