Usługi ślusarskie


Ikona usługi ślusarskie

Usługi ślusarskie

 

 

 

 

W ramach serwisu wykonujemy poniższe usługi:

montaż samozamykacza drzwi (do 2 szt.)

Usługa polega na zamontowaniu samozamykacza na drzwiach, framudze lub futrynie, za pomocą odpowiednich narzędzi.

naprawa uszkodzonego zamka (tam, gdzie jest to możliwe) (do 2 szt.)

Usługa polega na rozkręceniu uszkodzonego zamka w drzwiach prostych i na naprawie bądź wymianie na nowy.

otwarcie drzwi nie antywłamaniowych z jednym zamkiem (1 szt.)

W ramach usługi wykonane zostaje wyłamanie lub rozwiercenie wkładki za pomocą specjalnych przyrządów.

otwarcie prostych drzwi (1 szt.)

W ramach usługi wykonane zostaje wyłamanie albo rozwiercenie wkładki za pomocą odpowiednich narzędzi.

otwarcie drzwi wewnętrznych (1 szt.)

W ramach usługi wykonane zostaje wyłamanie bądź rozwiercenie wkładki za pomocą specjalnych narzędzi.

przekodowanie zamka (1 szt.)

W ramach usługi wykonane zostaje przekodowanie zamka za pomocą odpowiednich do tego przyrządów.

regulacja samozamykacza drzwi (do 5 szt.)

Wykonanie usługi polega na wyregulowaniu samozamykacza drzwi za pomocą specjalnych narzędzi.

regulacja zawiasów (do 4 szt.)

 

Wykonanie usługi polega na wyregulowaniu zawiasów drzwi za pomocą odpowiednich narzędzi.

 

usunięcie złamanego klucza w zamku przy otwartych drzwiach (1 szt.)

W ramach usługi wykonane zostaje wyjęcie zamka za pomocną chwytaczy lub drutów z magnesem albo wyłamanie wkładki i wymiana na nową.

wymiana klamki (do 3 szt.)

W ramach usługi wykonane zostaje usunięcie starej klamki i założenie nowej, za pomocą specjalnych przyrządów.

wymiana uszkodzonego zamka (1 szt.)

W ramach usługi wykonane zostaje usunięcie uszkodzonego zamka i założenie nowego, za pomocą odpowiednich narzędzi.

wymiana wkładki (do 3 szt.)

W ramach usługi wykonane zostaje usunięcie starej wkładki i założenie nowej za pomocą odpowiednich przyrządów.

wymiana zamka  (1 szt.)

W ramach usługi wykonane zostaje usunięcie starego zamka i założenie nowego, za pomocą odpowiednich narzędzi.

wymiana zasuwy (1 szt.)

W ramach usługi wykonane zostaje usunięcie starej zasuwy i założenie nowej, za pomocą specjalnych przyrządów.